!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Fiskartorpet

Nyheter

Det här gäller för balkongskydd

2017-09-12

Vi vill göra dig uppmärksam på vad som gäller för balkongskydd och markiser. Under rubriken Balkonger uteplats i menyn till vänster finns information om vilken sort som gäller. Fabrikatet heter Sandatex. Färg 0986-15 grå. Vi ber er som har avvikande balkongskydd att respektera våra regler och byta till det rätta tyget. Ta en titt på gården så ser du att helheten är viktig.

Nu byter vi inpasseringssystemet

2017-09-08

Under september kommer Låscentrum att installera vårt nya port- och inpasseringssystem. Arbetet planeras vara klart i början av oktober. Syftet är att förenkla för besökare och samtidigt öka vår säkerhet, bland annat genom att inte behöva lämna ut portkoden i onödan. Vi byter ut de läsare som sitter vid entréerna till displayer med våra namn. Besökare kan via namnet ringa upp den de söker och bli insläppta genom att vi öppnar via telefonen. Portkoden behöver alltså inte lämnas ut. Var restriktiv med att lämna ut den. Nuvarande portkod kommer att fungera som vanligt till 31/10. För att öka säkerheten kommer vi ha portkod nattetid (ex.23-06) och då i kombination med taggen. För ytterligare säkerhet kommer displayerna vara nedsläckta nattetid. Besökare måste då ha telefonnumret till den man söker. Innan systemet tas i bruk ska vi byta ut våra blå taggar. Vi återkommer i slutet av denna månad om hur det ska ske rent praktiskt.

 

Hissrösten sänks

2017-09-08

Styrelsen har undersökt några av de motioner som behandlades på årsmötet i maj. Det inkom en motion om att ta bort rösten i hissarna. Rösten är till för personer med nedsatt syn vilket innebär att vi anser den ska finnas kvar. Vi har dock kontaktat Kone som ska sänka ljudnivån vid nästa servicetillfälle. En annan motion handlade om att placera soffa eller stol i entréerna. En sådan installation skulle kräva förankring i golv eller vägg. När vi tittat närmare på det så finns det inte enligt vår bedömning inte plats för det.

Bokning av gästlägenheten

2017-09-08

Gästlägenheten är väldigt mycket bokad. Det är bra att den utnyttjas, men det innebär också en hel del jobb för några av oss i styrelsen. Tänk på att boka endast via mail. Det är du som bokar om är ansvarig, inte den som bor där. Boka max 2 månader i förväg. Följ de regler som finns uppsatta. När fler har bokat så lottar vi och besked lämnas inom en månad. Vid Jul- och påskhelger delar vi upp. Läs mer under rubriken Gästlägenheten i menyn till vänster.

Uppfräschning i återvinningsrummet

2017-09-08

Nu ska vi göra en ordentlig satsning på återvinningsrummet i förhoppning om att få det snyggt och fräscht. Rummet och kärlen ska rengöras och vi hoppas kunna måla golvet så det blir lättare att rengöra. Kylskåpet som var tänkt som förvaring för konditoriets sopor kommer att tas bort och ersättas av två kärl för deras sopor. Kärl för pappersförpackningar, glas, metallförpackningar, mindre hårdplast, mjukplast och frigolit samt batterier och lampor kommer att finnas.

Låt oss nu hjälpas åt att hålla rummet i bra ordning. Det är enkelt om vi bara följer de instruktioner som gäller. Stora förpackningar och övrigt avfall måste var och en själva transportera till den återvinningsanläggning som finns närmast. Till exempel vid Roslagstull.  

Däckhotell

2017-08-29

Nu kan du förvara dina sommar- och vinterdäck i vår källare. Ett låst utrymme har gjorts iordning för däckförvaring. Däcken ska märkas upp med namn och telefonnummer samt datum. Utrymmet är begränsat, så först till kvarn gäller. Mejla Simon Trepp i styrelsen för intresseanmälan och mer information: simon.trepp@icloud.com

Så här bokar du gästlägenheten

2017-07-03

Om du vill boka gästlägenheten som vi har i fastigheten kontaktar du Peter Nilsson i styrelsen: bokning@brffiskartorpet.se. Du kan se när gästlägenheten är ledig genom att gå in i vänstermenyn under Gästlägenhet och bokning. Där kan du också läsa om villkoren. Avgiften är 400 kr per natt.

Månadsavgiften

2017-06-18

Vi har lite problem med ”släpande” inbetalning av månadsavgifterna och vill därför påminna om att betala i tid och glöm inte att ta med vattenavgiften också. För att underlätta inbetalning rekommenderar vi autogiro. Skicka ett mail till kundtjanst@agentaforvaltning.se, så ordnar de autogiro.  Att behöva skicka ut påminnelser kostar oss både kontrollarbete och pengar.

Inpasseringssystemet

2017-06-18

Det har tagit lite tid att få in allas telefonnummer, vilket krävs för att man ska kunna använda det nya inpasseringssystemet. Men nu har vi har fått in i stort sett allas nummer och kan påbörja planeringen av installationen. Vi kommer inte hinna installera passersystemet före sommaren, så installationen blir troligast i slutet på augusti.

Förvaring av bildäck

2017-06-18

Vi har nu ställt i ordning ett rum i källargången ut mot garaget vid Slåttervallsgatan 13 där vi skulle kunna erbjuda förvaring av bildäck. Är du intresserad, skicka ett mail till styrelsen.

Gården och garagen

2017-06-18

Gården och våra garage är så kallade gemensamhetsanläggningar (GA) som vi förvaltar tillsammans med vår grannförening LillJan. Det innebär att vi måste var överens om alla beslut vi fattar. Närmast på tur står planering av förbättringsarbeten för gården. Vi har gett HSB Mark, som sköter gården idag, i uppdrag att komma med ett förslag. Vi vill bland annat att få bort en del höga växter efter husväggarna, öka ytan av gräsmattor och flytta en del cykelställ. Vi ska också försöka hitta en bra uppsamlingsplats för alla leksaker.

Har du synpunkter och vill bidra till utformningen av gården är du välkommen att höra av dig till styrelsen. Vi ser gärna att fler engagerar sig i våra gemensamma anläggningar.

Vår förening skulle gärna se att övervakningskameror sattes upp i garaget eftersom vi drabbats av inbrott och stölder. Men tyvärr har vi inte nått en överenskommelse om detta med Brf LillJan.

Garantibesiktningen

2017-06-18

Alla fel som noterades vid besiktningen ska nu vara åtgärdade. Det har varit några ”turer” fram och tillbaka för några, men vi hoppas att allt nu är klart.

Om så inte är fallet, hör av er. Den garanti vi nu har kvar är femårsgarantin, som endast omfattar arbete och material som ingått i JM entreprenad, alltså inte vitvaror, blandare/VVS- armaturer, invändiga målningsarbeten och tapetseringar. Fel som upptäcks ska anmäls till styrelsen.

 

Förvaltning och skötsel av vår fastighet

2017-06-18

Som vi informerat om tidigare avslutas vårt garantiavtal med JM den sista juni i åt. Avtalat gäller förvaltning och skötsel av fastigheten.  Vi har under våren tagit in offerter och förhandlat med ett antal olika nya leverantörer för att få de mest förmånliga avtalen. Här är företagen vi har slutit avtal med:

Fastighetsskötseln och servicen av all vår tekniska utrustning hanteras av WIAB.

  • Avfallshanteringen av HA Recycling
  • Städningen av KEBAB (som städar idag)
  • Service och jour för hissarna blir fortsatt Kone
  • Till detta kommer ett antal avtal med företag som sköter dataöverföring för drift och bevakning av tekniska utrustningen.

Det här innebär att från och med den första juli är det inte JM vi kontaktat vid eventuella problem utan WIAB. Telefonnummer och information kommer att finnas på våra infotavlor och på hemsidan.

 

 

 

Föreningsstämman

2017-06-18

I början av maj höll vi föreningsstämma. Protokollet finns nu tillgängligt på hemsidan.  Vill du ha det i pappersformat så hör av dig till styrelsen. Tyvärr var det ganska få som kom till stämman. Vi vill gärna att fler kommer och engagerar sig i föreningens frågor. Styrelse för 2017 och 2018 valdes och ledamöterna är desamma som tidigare.

 

 

Dokument

Protokoll årsstämma 2017-05-09.pdf 2017-05-23

Årsredovisningen för 2016

2017-05-01

Nu är föreningens årsredovisning klar. Du hittar den under Föreningen/årsredovisningar i kolumnen till vänster. Om du vill ha en papperskopia, kontakta styrelsen. Föreningens ekonomi är god och stabil. Mer information kommer att ges på årsstämman den 9 maj, där du också kan ställa frågor.

Kallelse till årsstämma

2017-04-20

Välkommen till föreningens årsstämma

Tid: tisdagen den 9 maj 2017 kl. 19:00 

Plats: Folkkulturcentrum Hjorthagen

Adress: Artemisgatan 19. Vid T banan uppgång Hjorthagen. Buss 55 till hållplats Nimrosgatan. Efter stämmans avslut kommer det att finnas tid för övriga frågor och info! Se dagordningen i bifogat dokment.

Dokument

Kallelse stämman 2017.pdf 2017-04-20

New smart door opening system

2017-04-12

 

Within shortly a new electronic door controlling system for the entrance doors will be installed. The system enables remote door opening with your phone. A display showing our names will be placed at the entrances and visitors will be able to reach each individual in the household registered in the system. The entrance door can then be opened by pressing a key on your phone. To make this work we need the number of your apartment, names and phone numbers of everyone in your family who needs to be registered. Also, all blue tags have to be replaced. More information will follow. Please fill in the attached form and send an email to brffiskartorpet@gmail.com

Dokument

Info byte av passersystem.docx 2017-04-12

Glöm inte lämna uppgifter

2017-04-12

Glöm inte att lämna namn och telefonnummer för nya inpasseringssystemet. För en tid sedan fick varje hushåll ett mejl där vi bad om uppgifter på dem som vill vara listade och kunna använda det nya porttelefonsystemet. Du kan maila lägenhetsnummer, namn och telefonnummer direkt till brffiskartorpet@gmail.com eller fylla i bifogad blankett och lämna i föreningens brevlåd.

Dokument

Info byte av passersystem.docx 2017-04-12

Solcellerna ger lägre varmvattenpris

2017-04-02

Visste du att solcellerna på taket bidrar till att sänka kostnaderna för varmvattnet? Nu när vårsolen börjar lysa kommer det att märkas på din varmvattenräkning.

Ingen plast i soprummet

2017-04-02

Snälla, släng inte plast i soprummet. Använd sopnedkastet för plaståtervinning på gården. Vi i styrelsen plockar bort plastkassar ibland, men nu är det ett berg av allehanda plastföremål, som är ohanterligt för oss. Återigen måste vi beställa bortforsling. Fint om vi alla kan hjälpas åt att hålla ordning.

Uppgifter till nya låstaggar

2017-04-02

Snart kommer vi att byta till nytt inpasseringssystem, som vi informerat om tidigare. De blå låstaggarna kommer att behöva bytas ut. Vi kommer inom kort att gå ut med ett mejl där du ombeds att lämna namn och telefonnummer på dem i hushållet som behöver låstagg. Uppgifterna behövs för att kunna programmera det nya inpasseringssystemet.

Nytt datum för årsstämma 9 maj

2017-03-03

Välkommen till årsstämma tisdagen den 9 maj. Bortse från tidigare datum och utskick i nyhetsbrev och brevlåda. En formell kallelse med dagordning kommer att skickas ut senast 2 veckor före stämman.

Du vet väl att du kan lämna motioner till styrelsen, som kommer att tas upp på stämman. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 31 mars 2017. E-posta motioner till brffiskartorpet@gmail.com eller  lämna i föreningens brevlåda. Du kan även posta till Brf. Fiskartorpet, Slåttervallsgatan 9, 155 44 Stockholm

Så här skriver du en motion:

Skriv enkelt och kortfattad

- Rubrik

- Vad du vill att föreningen ska göra

- Syftet (motivering)

- Förslag till beslut

- Avsluta med namn och underskrift

Nytt inpasseringssystem

2017-02-25

Som vi informerat om tidigare undersöker styrelsen möjligheterna att byta vårt inpasseringssystem till entrédörrarna. Det vi tittar på är ett porttelefonsystem som går att koppla till mobiltelefonen. Eftersom det är en stor investering har vi beslutat att ta upp det som en punkt på föreningsstämman i maj för beslut.

Välkommen till föreningen

2017-02-25

Vi hälsar två nya medlemmar välkomna till föreningen:

 Katrin Bjärnebrand, Slåttervallsgatan 9. 20/2

 Klara o Torbjörn Högström, Storängsgatan 23. 31/3

 

Rabatt på Princess konditori

2017-02-25

Nu får vi som bor i föreningen tio procents rabatt på konditori Princess. Uppge bara koden ”Husarviken 123” så får du rabatten. Det tackar vi ägaren för.

 

Ingen namnändring på Storängsgatan

2017-02-25

Som du kanske sett i Östermalmsnytt har det funnits planer på att ändra namnet Storängsgatan till Vallodlingsgatan. Ett beslut som fattades 2014, men Stadsbyggnadskontoret "glömde" att informera om beslutet och om man glömde även att genomföra beslutet. Helt plötsligt fick vi ett mail till styrelsen om att man nu hade för avsikt att genomföra namnändringen.

Detta har vi och vår grannförening ,Brf Lill Jan, protesterat mot med skrivelse till Stadsbyggnadskontoret och politikerna, där vi påpekat olämpligheten i beslutet och det besvär det skulle innebära att genomföra en adressändring.

Vi har nu fått information om att namnberedningen kommer att föreslå Stadsdelsnämnden att behålla namnet Storängsgatan. Den 23 mars kommer man att besluta om frågan. Förhoppningsvis blir det alltså  Storängsgatan som gäller även i fortsättningen.

http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/efter-stadens-miss-nu-dops-gatan-om-igen/repqbu!onDPJrH5cA0IroZKCvxDnw/

Föreningsstämma i maj

2017-02-25

Torsdagen den 11 maj  är det ordinarie föreningsstämma för alla i föreningen. En formell kallelse med dagordning kommer att skickas ut senast 2 veckor före stämman.

Du vet val att du kan lämna motioner till styrelsen, som kommer att tas upp på stämman. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 31 mars 2017. e-posta motioner till brffiskartorpet@gmail.com eller skicka till alternativt lämna i föreningens brevlåda. Adressen är Brf. Fiskartorpet, Slåttervallsgatan 9  155 44 Stockholm

Så här skriver du en motion:

Skriv enkelt och kortfattad

- Rubrik

- Vad du vill att föreningen ska göra

- Syftet (motivering)

- Förslag till beslut

- Avsluta med namn och underskrift

Garagestädning

2017-01-17

På torsdag den 19/1 kommer garaget att städas. För att undvika att din bil blir nedsmutsat och för att kunna städa på alla platser ber vi dig köra ut bilen den dagen. Städningen kommer att ske mellan 09:00 - 16:00. Vi har avtal med ett företag som heter Core Clean, som kommer att utföra våtstädning av garaget tre gånger per år.

 

 

 

 

Återvinning av julgranar

2017-01-12

Det finns konstigt nog bara två ställen på Östermalm där man kan kasta granen i år: Karlaplan och Storgatan/Sibyllegatan. http://www.stockholm.se/-/Nyheter/Bygga--Bo/Atervinn-julgranen/.

Det finns ingen uppsamlingsplats i Norra Djurgårdsstaden. Och snälla, ställ inga granar i grovsoprummet eller utanför.

Nya medlemmar

2017-01-01

Vid senaste styrelsemötet godkändes nya medlemmar som vi hälsar välkomna. Klara och Mattias Högström, Storängsgatan 23, Katrin Bjärnebrand, Slåttervallsgatan 9

Grovsoprummet städat

2017-01-01

Rummet har nu blivit ordentligt städat - av en av föreningens styrelseledamöter! Vi har också beslutat ta bort buren för el-avfall, i fortsättningen kan endast batterier och glödlampor slängas där. Kärl för detta kommer att sättas upp inom kort. Övrigt elavfall ska till kommunens återvinningscentraler. Var snäll och respektera detta!

Kommer du fortsätta cykla i vinter?

2016-11-13

cyklarDet är väldigt mycket cyklar på gården nu. Många av dem verkar inte användas och tar plats för dem som cyklar ofta. Om du inte cyklar regelbundet eller inte kommer att cykla i vinter, var snäll och ställ ner cykeln i cykelställen i källaren. 
Vi har påmint om det tidigare, men gör det igen. Om du har din cykel fastlåst i gången mot Fagningsgatan var snäll och flytta den. Detta för att inte hindra utryckningsfordon. 
 

Nytt från styrelsen

2016-11-10

Styrelsen
Här kommer en presentation av styrelsen som tillträdde i maj:  Olof Persson, ordförande; Caj Nilsson, ekonomi; Staffan Björk,sekreterare/information; Robert Bajrazewski, fastighet. Suppleanter är Simon Trepp, Erik Lundbom, Peter Nilsson och Stefan Ryding-Berg.
 
Vi har styrelsemöte den första måndagen i varje månad. Exempel på frågor vi hanterat är: Nya avtal som rör skötsel av gården, garage och ekonomiförvaltning. Styrelsen har också upprättat en ekonomisk femårsplan. Vi samarbetar regelbundet med vår grannförening, Brf. Lill Jan. 
 
Du når styrelsen via brffiskartorpet@gmail.com. Brevlåda till föreningen finns på Slåttervallsgatan 9. Hör gärna av dig om du har synpunkter eller idéer som kan leda till ökad trivsel och förbättring av vårt boende. 
 
Hemförsäkring
Du kan få sänkt premie En påminnelse om att vi som tillägg till fastighetsförsäkringen hos Trygg-Hansa också kompletterat föreningens försäkring med ett s.k. bostadsrättstillägg. Det innebär att samtliga våra lägenheter är kollektivt försäkrade (ej lösöre). Kontakta ditt försäkringsbolag och säg att föreningen har ett kollektivt bostadsrättstillägg. Det kan ge dig en lägre premie. 

Gården
Nytt avtal är nu tecknat med HSB Mark för skötsel av gården, som är en gemensamhetsanläggning med vår grannförening Brf. Lill Jan. Tillsammans med den nybildade gårdsgruppen kommer vi att göra en översyn av planteringar och gräsytor i förhoppning om att få en mer trivsam gård.  På hemsidan hittar du de gemensamma trivselregler för gården vi kommit överens om tillsammans med Lill Jan. Är du intresserad av att delta i den gemensamma gårdsgruppen och vara med att påverka gårdens utseende och användning hör av dig till styrelsen  
 
Cyklar på gården 
Det är mycket cyklar på gården och i cykelrummet. Du som inte cyklar dagligen var snäll och ställ din cykel i cykelställen i källaren. Det finns gott om platser där. Parkera heller inte din cykel i gången ut mot Fagningsgatan eftersom det blockerar för utryckningsfordon. 
 
Garantibesiktningen genomförd
Garantibesiktningen (2 års) är nu genomförd och i stort sett samtliga lägenheter är genomgångna. Generellt såg det väldigt bra ut och inga större fel eller överraskningar upptäcktes. Protokoll för respektive lägenhet kommer att delas ut under vecka 42. I vecka 45 kommer JM att börja åtgärda de fel som finns i protokollen. Tiden kommer att aviseras i god tid. 
 
Felanmälan
Anmäl fel som är direkt knutna till fastigheten till JM Jour, till exempel värme, vatten,   ventilation och el. Fel på köksskåp, vitvaror, badrumsinredning och liknande anmälas direkt till respektive leverantör. Se hemsidan för kontaktuppgifter till JM. https://fiskartorpet.socinet.com/sidor/allmant/bostaden/felanmalan-bostad
 
Ny portkod
Från och med den 1/12  kommer vi att ändra koden till våra entrédörrar. Vi återkommer med mer information. 
 
Återvinningsrummet 
Tyvärr måste vi fortsätta att tjata om bättre ordning i soprummet. Den handlar om att visa respekt för varandra.  Gång på gång får vi i styrelsen städa upp, beställa rengöring och dyra transporter för bortforsling av grovsopor som inte kan sorteras.   
 
Sortera efter de anvisningar som står på anslagen i rummet.  Papper, glasflaskor, mindre metallförpackningar, småelektronik, lampor och lysrör går bra att slänga. Konditoriet har sina egna kärl.  Allt annat ska slängas vid kommunens återvinningscentral eller vid de mobila återvinningsstationerna. Låt oss ta ett gemensamt ansvar och en gång för alla få ordning i soprummet. Tack!
Utskriftvänlig version

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion