!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Fiskartorpet

Trivselregler

Inledning
I bostadsrättslagen och föreningens stadgar framgår vilka rättigheter och skyldigheter som bostadsrättsinnehavaren har som medlem i bostadsrättsföreningen. Som komplement till detta har styrelsen beslutat om ett antal trivselregler med syfte att skapa en god atmosfär medlemmar emellan och sätta gemensamma förväntningar på varandra. Dessa regler gäller inte bara dig som bostadsrättsinnehavare utan även övriga familjemedlemmar, dina gäster, hantverkare du anlitar etc.
Har du funderingar kring reglerna är du självfallet alltid välkommen att kontakta styrelsen. Reglerna kan komma att revideras vid behov.
Allmän aktsamhet
Kontrollera att portar går i lås efter in- eller utpassering. Släpp inte in någon okänd person in i fastigheten.
Var rädd om föreningens gemensamma egendom. Kostnader för reparation och underhåll belastar våra månadsavgifter.
Kontakta omedelbart styrelsen/fastighetsskötaren när du ser något som behöver åtgärdas.

Gemensamma utrymmen
Trapphus
Trappuppgångar och utrymme utanför varje våning får inte under några omständigheter användas som förvaring av hushållssopor eller privata ägodelar (barnvagnar, cyklar, dörrmattor etc.). Detta har med brandsäkerhet att göra och eventuell utrymning måste kunna göras utan risk för att hindras av lösa föremål. Även städning förhindras att utföras effektivt om saker ligger i vägen.
Barnvagnar och cyklar förvaras i egen lägenhet eller i därför angivna förråd.
Postlåda
Om du får oönskad post i din brevlåda måste du själv sopsortera den. Markera din brevlåda med den röda plastmarkören om du inte vill ha denna typ av försändelser.
Källare
Källardörrar ska hållas stängda och låsta för att förhindra inbrott. Där dubbla lås förekommer, använd båda för att fördröja och försvåra eventuella inbrottsförsök.
Källargångarna ska hållas fria från skräp och saker.
Gården
Gården är gemensam med Brf. LillJan.
Ta alltid hänsyn till grannar  i vårt användande av gården.
Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar mm samlas ihop efter dagens slut.

Cyklar
Placera cyklar i cykelställ eller i cykelrum.  Det är inte tillåtet att placera cykel i portalen (brandväg) eller framför nödutgång.
Då det är mycket trångt på gården ställ din cykel i ett av cykelrummen då du vet att du inte kommer att använda den på ett tag.
Parkering av motorfordon får inte ske på gården.
Bollspel
Av säkerhets och störningsskäl undvik  bollspel på gården. Egen utrustning (ex basketkorg, fotbollsmål) förutom barnleksaker är inte lämpligt att använda på gården.

Ljud
Det är lyhört på gården mellan husen. Det du säger på din balkong eller terrass hörs flera våningar upp/ned.
Att ha fest är trevlig, men informera gärna dina grannar i god tid innan. Acceptansen brukar öka markant om man har blivit informerad. En bra regel är att då och då också sänka ljudnivån ju senare det blir på kvällen.
Tycker du att någon stör, ring på och tala om detta. Det är säkert inte avsikten att störa!

Balkonger/Terrasser
Parabol på balkongen är just nu inte tillåtet.
Blomlådor måste placerats innanför balkongräcket, tänk på grannen under när du vattnar. Ställ inte heller föremål på balkongräcket. En olycka händer lätt och fallande föremål kan skapa stor skada.
Av brandsäkerhetsskäl är det inte tillåtet att använda ved eller kolgrill  på balkong eller altan. Grillning med el eller gasolgrill är tillåtet så länge matos inte tränger in till grannar eller på annat sätt stör. Visa hänsyn! Brandsläckningsutrustning ska finnas i beredskap. Om du blir störd så prata i första hand med den söm stör.
För att glasa in balkonger behövs inget tillstånd av styrelsen. Däremot krävs bygglov från Stadsbyggnadskontoret, och det finns ett generellt sådant som gäller fram till 2018.
Vädra kläder eller hänga tvätt kan man göra på balkongen, men inte piska eller skaka mattor då dammet kan flyga in i någon annans lägenhet.
 
Djur
Rastning av hundar och katter får inte ske på innergården. Husdjur får vistas på innergården om de är kopplade men får inte förorena, gräva eller på annat sätt störa ordningen.
Det är inte tillåtet att mata fåglar eller andra djur från balkongen eller på innergården. Mat som ligger på marken drar till sig råttor och andra skadedjur.
Rökning
Du som röker utomhus – lämna inte dina fimpar på marken. Små barn och husdjur kan vara nyfikna på allt som ligger på marken. Kasta inta fimpar från fönster eller balkong då dessa skräpar ner och utgör brandrisk.
Många är allergiker eller astmatiker och får kraftiga besvär av rök. Undvik därför att röka på din balkong eller uteplats eftersom röken kan sugas in i lägenhet ovanför.
 
Lägenheter
Försäkring
Föreningen har en fastighetsförsäkring som täcker skador på fastigheten. Den innefattar också ett kollektivt bostadsrättstillägg, vilket innebär att du som lägenhetsinnehavare endast försäkrar ditt lösöre.
Kontakta styrelsen om du behöver mer information.
Ljud
Huvudregeln är att hög ljudnivå inte ska förekomma mellan kl 22:00 och 07:00 vardagar och 22:00 och 09:00 på helger. Men tänk också på att dina grannar kan störas av hög musik/TV-volym eller dylikt även vid andra tider så visa hänsyn till varandras önskemål dygnet runt (vissa skiftarbetar, nattar barn tidigt etc).
Undvik att borra eller spika i väggen efter klockan 20:00. Taket och de flesta väggarna är av betong och borrljud fortplantas i hela huset. Utför hellre denna typ av arbete på dag- eller tidig kvällstid.
Vibrationer från tvättmaskin och torktumlare kan också vara störande – försök om möjligt att tvätta färdigt före kl 22:00.
 Övernattningslägenheten
Föreningen förfogar över en övernattningslägenhet, se speciella regler och bokningssystem för denna på vår hemsida.
Sophantering
Släng endast sådant som det finns avsedda kärl för. Det står klart och tydligt vad som får slängas i respektive kärl i återvinningsrummet.
Uppmärksamma att återvinningsrummet inte är rustat för eller har upphämtning av grovsopor. Grovsopor kastas på någon av stadens återvinningscentraler. Det kostar föreningen en ansenlig summa pengar att ta hand om annat avfall, vilket drabbar alla boende.
Om trivselreglerna inte följs
Om någon medlem i bostadsrättsföreningen bryter mot reglerna kommer styrelsen först att anmoda medlemmen att följa reglerna. Om ingen bättring sker, kan det bli fråga om uppsägning (bostadsrätten förverkas).
 
Styrelsen
Brf. Fiskartorpet

Dokument

Trivselregler Brf Fiskartorpet Augusti 2016.docx 2016-09-25

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion