!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Fiskartorpet

Välkommen till brf Fiskartorpet

Brf Fiskartorpet består av 64 lägenheter mellan två och fyra rum och kök, samt några hyreslokaler. Fastigheten är byggd av JM och blev färdigställd under 2014. Huset har sju våningar och samtliga lägenheter har balkong eller uteplats.


 

Årsstämma den 16 maj

2018-02-23

Onsdagen den 16 maj  är det ordinarie föreningsstämma för alla i föreningen. En formell kallelse med dagordning, tid och plats kommer att skickas ut senast 2 veckor före stämman.

Nu kan du lämna motioner till styrelsen, som kommer att tas upp på stämman. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 31 mars 2018. e-posta motioner till brffiskartorpet@gmail.com eller skicka till alternativt lämna i föreningens brevlåda. Adressen är Brf. Fiskartorpet, Slåttervallsgatan 9  155 44 Stockholm

Så här skriver du en motion:

Skriv enkelt och kortfattad

- Rubrik

- Vad du vill att föreningen ska göra

- Syftet (motivering)

- Förslag till beslut

- Avsluta med namn och underskrift

Skärpning

2018-02-20

Man blir ledsen när man ser allt bråte på golvet i återvinningsrummet. Man blir ledsen när medlemmar i vår föreningen inte kan respektera våra enkla regler. Nyligen gjorde vi iordning i rummet och fräschade upp golven och satte in nya kärl och hoppades på att få en nystart. Men det hjälpte tydligen inte. Även om grovsoporna bara kommer från ett eller ett par hushåll, så drabbar det oss alla. Varje gång någon slänger grovsopor i återvinningsrummet måste vi beställa en extra hämtning. Kostnaden för det är 1 600 kronor per gång. Och det är våra gemensamma pengar det handlar om – dina och mina. Låt oss alla hjälpas åt att hålla rent och snyggt i återvinningsrummet. Apropå nedskräpning, var snäll och lägg inte reklamblad och lokaltidningar i trapphuset. Släng de nedkastet för tidningsåtervinning på gården. 

 

Namnen inlagda i porttelefonen

2018-02-03

Alla namn är nu registrerade i porttelefonerna. Namnen  är kopplade till de telefonnummer som du tidigare uppgett. När du blir uppringd, tryck på 5 på telefonen om du vill öppna. Prova så att det fungerar. 

Rött snöre på din cykel

2017-12-18

Nu har alla cyklar i cykelrummen märkts upp med ett rött snöre. Senare i vår kommer vi att forsla bort de cyklar som fortfarande har snöret kvar. Ta alltså bort snöret från din cykel om du vill behålla den. 

 

Trångt i cykelrummet

2017-12-01

Det är trångt i cykelrummen på gården. Om du inte använder cykeln ofta, så ställ ner den i källaren. Idag är det svårt för dem som cyklar dagligen att hitta lediga platser. De flesta cyklarna verkar inte användas frekvent. Det finns utrymme framför allt i cykelrummet vid Slåttervallsgatan.

Utrensning av cyklar

2017-12-01

Eftersom vi tror att det finns ett antal övergivna cyklar i våra cykelrum kommer vi att genomföra en utrensning. Under december kommer vi att märka upp alla cyklar med röda band. När du ser det, ta bort det från din/era cykel (ar). Under våren kommer vi att forsla bort de cyklar som fortfarande har rött band.

Andrahandsuthyrning kräver godkännande

2017-12-01

På förekommen anledning vill vi påminna om att andrahandsuthyrning inte är tillåten utan styrelsens medgivande enligt föreningens stadgar. På vår hemsida under ”Bostaden” hittar du de skäl som godkänns för att hyra ut samt blankett som ska lämnas till styrelsen i god tid för godkännande.

Kontroll av temperatur

2017-12-01

Just nu genomför vi en temperaturkontroll i fastigheten genom att placera ut mätare i 16 slumpvis utvalda lägenheter. Vi har också ökat lägenheternas tillufttemperatur från 20 till 21 grader, vilket förhoppningsvis ska lösa problemet med att många tycker det är kallt i lägenheterna. Tycker du att det blir för varmt, så reglera det genom att skruva ner elementen. Detta måsta göras på alla element i lägenheten för att det ska få effekt. Temperaturen i lägenheten är en helhet.

Nya regler för inpasseringssystemet

2017-12-01

Det nya passersystemet är nu installeras och namnen i displayerna håller på att programmeras in med de telefonnummer ni lämnat. Namnen i displayen kommer att kunna ses mellan 06:00 och 22:00. Nattetid släcks alltså displayen för att undvika busringningar. Besökare efter 22 måste alltså ringa direkt till den man ska besöka. Vi kommer också att ta bort den allmänna koden i mitten på januari. Det innebär att endast taggen och telefon kommer att kunna användas i framtiden. Vi återkommer om detta.

Vi har också beslutat om att installera automatiska dörröppnare i våra fyra entrédörrar.

 

Återvinningsrummet sanerat

2017-12-01

Återvinningsrummet är nu sanerat och upprustat. Vi har även ökat hämtningsfrekvensen, så nu måste vi alla hjälpas åt att följa våra regler för sortering och hålla rummet snyggt och rent. Tyvärr har konditoriet problem med sin hämtning, men de hoppas få ordning på det inom kort.

Stabil ekonomi tillåter sänkt månadsavgift

2017-12-01

Det är nu två år sedan vi medlemmar övertog hela ansvaret för vår förening och därmed också den fastighet som vi äger. Sedan dess har ett viktigt arbete för styrelsen varit att följa den ekonomiska plan som togs fram 2014. Vi fick tidigt en bild över att ekonomin är god, men vi har ändå varit måna om att beakta försiktighet i våra beslut och bedömningar.

Stabil ekonomi

Styrelsen har nu gjort en analys över intäkter och kostnader för de närmaste tre åren. Den visar på en stark och stabil ekonomi och kommer att ge ett tillfredställande överskott. Vi har även diskuterat detta med vår revisor, en extern revisor och vår ekonomiska förvaltare Agenta. Alla är överens om att föreningens ekonomi ser stabil ut och att vi har bra kontroll över både kostnader och intäkter de närmaste åren.

Månadsavgiften sänks

Styrelsen har därför tagit beslut att sänka månadsavgiften med 15 % från och med första januari 2018. Trots detta kommer vi även kunna öka amorteringen på våra lån. Månadsavgiften baseras på föreningens löpande gemensamma kostnader som fastighetsskötsel, reparationer, värme, sophämtning, administration och räntekostnader. Hur dessa faktorer förändras framöver är naturligtvis inget vi kan sia om idag, men inom överskådlig framtid ser det bra ut.

The new door opening system

2017-11-15

Today the new electronic door controlling system for the entrance doors was installed. You can use your new black tag and the same code as before until further notice. You can also create a new personal code, for example a code for your family. This code will work around the clock toghether with the tag.

Later this week you will be able to open the entrance door remotely with your phone. Visitors will be able to reach each individual  registered in the system. The entrance door can then be opened by pressing a key on your phone. More information to come. 

Så här funkar nya låssystemet

2017-11-15

Idag har det nya låssystemet installerats. Både brickan/taggen och vår kod fungerar. Första gången du använder taggen, följ instruktionerna på läsaren. Du uppmanas att ange ny kod. Här kan du ange en personlig kod, till exempel en kod för hela familjen. Din kod kommer att fungera tillsammans med taggen dygnet runt. 

Men tillsvidare fungerar även vår vanliga kod. Under veckan kommer namn och de telefonnummer du tidigare uppgivit att läggas in. Sedan kan besökare välja ett namn på displayen varpå personen blir uppringd och kan öppna dörren via telefonen. Mer information kommer

Återvinningsrummet öppnar på måndag

2017-10-29

På måndag eftermiddag, 30 oktober, öppnar vi återvinningsrummet igen. Då har färgen torkat och kärlen kommer att ställas in. Nu hoppas vi att alla kan hjälpa till att hålla det snyggt och fräscht.

Återvinningsrummet stängs för uppfräschning

2017-10-19

Under nästa vecka med början på tisdag den 24:e kommer vi börja en ordentlig sanering, rengöring och målning av återvinnings-rummet. Arbetet planeras pågå till fredag samma vecka. Rummet kommer att tömmas och låsas vilket innebär att det kommer att vara stängt från tisdag 24/10 till och med fredag 27/10. Eventuellt någon dag längre om färgen inte hunnit torka. Vi kommer också att se över kärl och tömmningsfrekvens för att anpassa rummet till den mängd och typ av avfall det är ämnat för.

 

Med de här åtgärderna hoppas vi nu att, en gång för alla, få ordning på återvinnings-rummet och att vi alla hjälps åt att hålla ordning genom att respektera och följa de regler vi har för vad som får läggas in där.

 

 

Dags att byta låstaggarna

2017-10-15

I början av november räknar vi med att bli klara med det nya mobilbaserade låssytemet till entrédörrarna. För att det ska fungera behöver du byta ut dina blå taggar. Måndag den 23:e och tisdag den 24:e oktober mellan kl 18:00 och 20:00 kan du komma och lämna dina gamla taggar och kvittera ut nya. Vi finns i gästlägenheten, Slåttervallsgatan 13, 1 trappa. Välkommen

(Om du inte har möjlighet att komma, kontakta styrelsen: brffiskartorpet@gmail.com)

Det här gäller för balkongskydd

2017-09-12

Vi vill göra dig uppmärksam på vad som gäller för balkongskydd och markiser. Under rubriken Balkonger uteplats i menyn till vänster finns information om vilken sort som gäller. Fabrikatet heter Sandatex. Färg 0986-15 grå. Vi ber er som har avvikande balkongskydd att respektera våra regler och byta till det rätta tyget. Ta en titt på gården så ser du att helheten är viktig.

Nu byter vi inpasseringssystemet

2017-09-08

Under september kommer Låscentrum att installera vårt nya port- och inpasseringssystem. Arbetet planeras vara klart i början av oktober. Syftet är att förenkla för besökare och samtidigt öka vår säkerhet, bland annat genom att inte behöva lämna ut portkoden i onödan. Vi byter ut de läsare som sitter vid entréerna till displayer med våra namn. Besökare kan via namnet ringa upp den de söker och bli insläppta genom att vi öppnar via telefonen. Portkoden behöver alltså inte lämnas ut. Var restriktiv med att lämna ut den. Nuvarande portkod kommer att fungera som vanligt till 31/10. För att öka säkerheten kommer vi ha portkod nattetid (ex.23-06) och då i kombination med taggen. För ytterligare säkerhet kommer displayerna vara nedsläckta nattetid. Besökare måste då ha telefonnumret till den man söker. Innan systemet tas i bruk ska vi byta ut våra blå taggar. Vi återkommer i slutet av denna månad om hur det ska ske rent praktiskt.

 

Hissrösten sänks

2017-09-08

Styrelsen har undersökt några av de motioner som behandlades på årsmötet i maj. Det inkom en motion om att ta bort rösten i hissarna. Rösten är till för personer med nedsatt syn vilket innebär att vi anser den ska finnas kvar. Vi har dock kontaktat Kone som ska sänka ljudnivån vid nästa servicetillfälle. En annan motion handlade om att placera soffa eller stol i entréerna. En sådan installation skulle kräva förankring i golv eller vägg. När vi tittat närmare på det så finns det inte enligt vår bedömning inte plats för det.

Bokning av gästlägenheten

2017-09-08

Gästlägenheten är väldigt mycket bokad. Det är bra att den utnyttjas, men det innebär också en hel del jobb för några av oss i styrelsen. Tänk på att boka endast via mail. Det är du som bokar om är ansvarig, inte den som bor där. Boka max 2 månader i förväg. Följ de regler som finns uppsatta. När fler har bokat så lottar vi och besked lämnas inom en månad. Vid Jul- och påskhelger delar vi upp. Läs mer under rubriken Gästlägenheten i menyn till vänster.

Uppfräschning i återvinningsrummet

2017-09-08

Nu ska vi göra en ordentlig satsning på återvinningsrummet i förhoppning om att få det snyggt och fräscht. Rummet och kärlen ska rengöras och vi hoppas kunna måla golvet så det blir lättare att rengöra. Kylskåpet som var tänkt som förvaring för konditoriets sopor kommer att tas bort och ersättas av två kärl för deras sopor. Kärl för pappersförpackningar, glas, metallförpackningar, mindre hårdplast, mjukplast och frigolit samt batterier och lampor kommer att finnas.

Låt oss nu hjälpas åt att hålla rummet i bra ordning. Det är enkelt om vi bara följer de instruktioner som gäller. Stora förpackningar och övrigt avfall måste var och en själva transportera till den återvinningsanläggning som finns närmast. Till exempel vid Roslagstull.  

Däckhotell

2017-08-29

Nu kan du förvara dina sommar- och vinterdäck i vår källare. Ett låst utrymme har gjorts iordning för däckförvaring. Däcken ska märkas upp med namn och telefonnummer samt datum. Utrymmet är begränsat, så först till kvarn gäller. Mejla Simon Trepp i styrelsen för intresseanmälan och mer information: simon.trepp@icloud.com

Så här bokar du gästlägenheten

2017-07-03

Om du vill boka gästlägenheten som vi har i fastigheten kontaktar du Peter Nilsson i styrelsen: bokning@brffiskartorpet.se. Du kan se när gästlägenheten är ledig genom att gå in i vänstermenyn under Gästlägenhet och bokning. Där kan du också läsa om villkoren. Avgiften är 400 kr per natt.

Månadsavgiften

2017-06-18

Vi har lite problem med ”släpande” inbetalning av månadsavgifterna och vill därför påminna om att betala i tid och glöm inte att ta med vattenavgiften också. För att underlätta inbetalning rekommenderar vi autogiro. Skicka ett mail till kundtjanst@agentaforvaltning.se, så ordnar de autogiro.  Att behöva skicka ut påminnelser kostar oss både kontrollarbete och pengar.

Inpasseringssystemet

2017-06-18

Det har tagit lite tid att få in allas telefonnummer, vilket krävs för att man ska kunna använda det nya inpasseringssystemet. Men nu har vi har fått in i stort sett allas nummer och kan påbörja planeringen av installationen. Vi kommer inte hinna installera passersystemet före sommaren, så installationen blir troligast i slutet på augusti.

Förvaring av bildäck

2017-06-18

Vi har nu ställt i ordning ett rum i källargången ut mot garaget vid Slåttervallsgatan 13 där vi skulle kunna erbjuda förvaring av bildäck. Är du intresserad, skicka ett mail till styrelsen.

Gården och garagen

2017-06-18

Gården och våra garage är så kallade gemensamhetsanläggningar (GA) som vi förvaltar tillsammans med vår grannförening LillJan. Det innebär att vi måste var överens om alla beslut vi fattar. Närmast på tur står planering av förbättringsarbeten för gården. Vi har gett HSB Mark, som sköter gården idag, i uppdrag att komma med ett förslag. Vi vill bland annat att få bort en del höga växter efter husväggarna, öka ytan av gräsmattor och flytta en del cykelställ. Vi ska också försöka hitta en bra uppsamlingsplats för alla leksaker.

Har du synpunkter och vill bidra till utformningen av gården är du välkommen att höra av dig till styrelsen. Vi ser gärna att fler engagerar sig i våra gemensamma anläggningar.

Vår förening skulle gärna se att övervakningskameror sattes upp i garaget eftersom vi drabbats av inbrott och stölder. Men tyvärr har vi inte nått en överenskommelse om detta med Brf LillJan.

Garantibesiktningen

2017-06-18

Alla fel som noterades vid besiktningen ska nu vara åtgärdade. Det har varit några ”turer” fram och tillbaka för några, men vi hoppas att allt nu är klart.

Om så inte är fallet, hör av er. Den garanti vi nu har kvar är femårsgarantin, som endast omfattar arbete och material som ingått i JM entreprenad, alltså inte vitvaror, blandare/VVS- armaturer, invändiga målningsarbeten och tapetseringar. Fel som upptäcks ska anmäls till styrelsen.

 

Förvaltning och skötsel av vår fastighet

2017-06-18

Som vi informerat om tidigare avslutas vårt garantiavtal med JM den sista juni i åt. Avtalat gäller förvaltning och skötsel av fastigheten.  Vi har under våren tagit in offerter och förhandlat med ett antal olika nya leverantörer för att få de mest förmånliga avtalen. Här är företagen vi har slutit avtal med:

Fastighetsskötseln och servicen av all vår tekniska utrustning hanteras av WIAB.

  • Avfallshanteringen av HA Recycling
  • Städningen av KEBAB (som städar idag)
  • Service och jour för hissarna blir fortsatt Kone
  • Till detta kommer ett antal avtal med företag som sköter dataöverföring för drift och bevakning av tekniska utrustningen.

Det här innebär att från och med den första juli är det inte JM vi kontaktat vid eventuella problem utan WIAB. Telefonnummer och information kommer att finnas på våra infotavlor och på hemsidan.

 

 

 

Föreningsstämman

2017-06-18

I början av maj höll vi föreningsstämma. Protokollet finns nu tillgängligt på hemsidan.  Vill du ha det i pappersformat så hör av dig till styrelsen. Tyvärr var det ganska få som kom till stämman. Vi vill gärna att fler kommer och engagerar sig i föreningens frågor. Styrelse för 2017 och 2018 valdes och ledamöterna är desamma som tidigare.

 

 

Årsredovisningen för 2016

2017-05-01

Nu är föreningens årsredovisning klar. Du hittar den under Föreningen/årsredovisningar i kolumnen till vänster. Om du vill ha en papperskopia, kontakta styrelsen. Föreningens ekonomi är god och stabil. Mer information kommer att ges på årsstämman den 9 maj, där du också kan ställa frågor.

Kallelse till årsstämma

2017-04-20

Välkommen till föreningens årsstämma

Tid: tisdagen den 9 maj 2017 kl. 19:00 

Plats: Folkkulturcentrum Hjorthagen

Adress: Artemisgatan 19. Vid T banan uppgång Hjorthagen. Buss 55 till hållplats Nimrosgatan. Efter stämmans avslut kommer det att finnas tid för övriga frågor och info! Se dagordningen i bifogat dokment.

New smart door opening system

2017-04-12

 

Within shortly a new electronic door controlling system for the entrance doors will be installed. The system enables remote door opening with your phone. A display showing our names will be placed at the entrances and visitors will be able to reach each individual in the household registered in the system. The entrance door can then be opened by pressing a key on your phone. To make this work we need the number of your apartment, names and phone numbers of everyone in your family who needs to be registered. Also, all blue tags have to be replaced. More information will follow. Please fill in the attached form and send an email to brffiskartorpet@gmail.com

Glöm inte lämna uppgifter

2017-04-12

Glöm inte att lämna namn och telefonnummer för nya inpasseringssystemet. För en tid sedan fick varje hushåll ett mejl där vi bad om uppgifter på dem som vill vara listade och kunna använda det nya porttelefonsystemet. Du kan maila lägenhetsnummer, namn och telefonnummer direkt till brffiskartorpet@gmail.com eller fylla i bifogad blankett och lämna i föreningens brevlåd.

Solcellerna ger lägre varmvattenpris

2017-04-02

Visste du att solcellerna på taket bidrar till att sänka kostnaderna för varmvattnet? Nu när vårsolen börjar lysa kommer det att märkas på din varmvattenräkning.

Ingen plast i soprummet

2017-04-02

Snälla, släng inte plast i soprummet. Använd sopnedkastet för plaståtervinning på gården. Vi i styrelsen plockar bort plastkassar ibland, men nu är det ett berg av allehanda plastföremål, som är ohanterligt för oss. Återigen måste vi beställa bortforsling. Fint om vi alla kan hjälpas åt att hålla ordning.

Uppgifter till nya låstaggar

2017-04-02

Snart kommer vi att byta till nytt inpasseringssystem, som vi informerat om tidigare. De blå låstaggarna kommer att behöva bytas ut. Vi kommer inom kort att gå ut med ett mejl där du ombeds att lämna namn och telefonnummer på dem i hushållet som behöver låstagg. Uppgifterna behövs för att kunna programmera det nya inpasseringssystemet.

Nytt datum för årsstämma 9 maj

2017-03-03

Välkommen till årsstämma tisdagen den 9 maj. Bortse från tidigare datum och utskick i nyhetsbrev och brevlåda. En formell kallelse med dagordning kommer att skickas ut senast 2 veckor före stämman.

Du vet väl att du kan lämna motioner till styrelsen, som kommer att tas upp på stämman. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 31 mars 2017. E-posta motioner till brffiskartorpet@gmail.com eller  lämna i föreningens brevlåda. Du kan även posta till Brf. Fiskartorpet, Slåttervallsgatan 9, 155 44 Stockholm

Så här skriver du en motion:

Skriv enkelt och kortfattad

- Rubrik

- Vad du vill att föreningen ska göra

- Syftet (motivering)

- Förslag till beslut

- Avsluta med namn och underskrift

Nytt inpasseringssystem

2017-02-25

Som vi informerat om tidigare undersöker styrelsen möjligheterna att byta vårt inpasseringssystem till entrédörrarna. Det vi tittar på är ett porttelefonsystem som går att koppla till mobiltelefonen. Eftersom det är en stor investering har vi beslutat att ta upp det som en punkt på föreningsstämman i maj för beslut.

Välkommen till föreningen

2017-02-25

Vi hälsar två nya medlemmar välkomna till föreningen:

 Katrin Bjärnebrand, Slåttervallsgatan 9. 20/2

 Klara o Torbjörn Högström, Storängsgatan 23. 31/3

 

Rabatt på Princess konditori

2017-02-25

Nu får vi som bor i föreningen tio procents rabatt på konditori Princess. Uppge bara koden ”Husarviken 123” så får du rabatten. Det tackar vi ägaren för.

 

Ingen namnändring på Storängsgatan

2017-02-25

Som du kanske sett i Östermalmsnytt har det funnits planer på att ändra namnet Storängsgatan till Vallodlingsgatan. Ett beslut som fattades 2014, men Stadsbyggnadskontoret "glömde" att informera om beslutet och om man glömde även att genomföra beslutet. Helt plötsligt fick vi ett mail till styrelsen om att man nu hade för avsikt att genomföra namnändringen.

Detta har vi och vår grannförening ,Brf Lill Jan, protesterat mot med skrivelse till Stadsbyggnadskontoret och politikerna, där vi påpekat olämpligheten i beslutet och det besvär det skulle innebära att genomföra en adressändring.

Vi har nu fått information om att namnberedningen kommer att föreslå Stadsdelsnämnden att behålla namnet Storängsgatan. Den 23 mars kommer man att besluta om frågan. Förhoppningsvis blir det alltså  Storängsgatan som gäller även i fortsättningen.

http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/efter-stadens-miss-nu-dops-gatan-om-igen/repqbu!onDPJrH5cA0IroZKCvxDnw/

Föreningsstämma i maj

2017-02-25

Torsdagen den 11 maj  är det ordinarie föreningsstämma för alla i föreningen. En formell kallelse med dagordning kommer att skickas ut senast 2 veckor före stämman.

Du vet val att du kan lämna motioner till styrelsen, som kommer att tas upp på stämman. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 31 mars 2017. e-posta motioner till brffiskartorpet@gmail.com eller skicka till alternativt lämna i föreningens brevlåda. Adressen är Brf. Fiskartorpet, Slåttervallsgatan 9  155 44 Stockholm

Så här skriver du en motion:

Skriv enkelt och kortfattad

- Rubrik

- Vad du vill att föreningen ska göra

- Syftet (motivering)

- Förslag till beslut

- Avsluta med namn och underskrift

Utskriftvänlig version

Karta

Kalender

Feb 2018
V Ti On To Fr
v5 1234
v6 567891011
v7 12131415161718
v8 19202122232425
v9 262728

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion