!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Fiskartorpet

Välkommen till brf Fiskartorpet

Brf Fiskartorpet består av 64 lägenheter mellan två och fyra rum och kök, samt några hyreslokaler. Fastigheten är byggd av JM och blev färdigställd under 2014. Huset har sju våningar och samtliga lägenheter har balkong eller uteplats.


 

Nya medlemmar i styrelsen

2018-06-18

Den 16 maj hade vi årsmöte på Stora Skuggans Värdshus.  25 medlemmar var närvarande. Vi hade gärna önskat att det var fler som kom med tanke på att vi är 64 hushåll.  Hur kan vi få fler att komma nästa år?  Har du tips, hör av dig.

En ny ledamot och en ny suppleant valdes in i styrelsen som nu består av fem ledamöter och tre suppleanter.

Om du vill ha kontakt med styrelsen så mejla till: brffiskartorpet@gmail.com

Så här ser nuvarande styrelse ut:

Ordförande

Olof Persson

Slåttervallsgatan 13

Ekonomi

Victor Bäverstam. Ny ledamot

Slåttervallsgatan 13

Fastighet och gästlägenheten

Erik Lundbom, Slåttervallsgatan 13

Sekreterare/Information

Staffan Björk, Storängsgatan 23

Medlemsfrågor

Stefan Ryding-Berg, Storängsgatan 23

Suppleanter:

Linda Torssander Palmblad, Storängsgatan 17. Ny medlem

Gästlägenheten och IT

Peter Nilsson, Slåttervallsgatan 13

Garage,samt ersättare ekonomi

Simon Trepp, Slåttervallsgatan 9 

 

 

Gården

Nu flyttas cyklarna

2018-05-09

De cyklar som fortfarande har ett rött snöre på sig kommer att flyttats till förrådsutrymmet vid Slåttervallsgatan 13 i väntan på bortforsling. I december förra året gjorde vi en insats att rensa ut gamla cyklar som inte används genom att markera dem med ett rött snöre. De cyklar som har kvar snöret betraktar vi som ägarlösa och kommer att forslas bort. Men det finns alltså fortfarande möjlighet att hämta cykeln i förrådet. Kontakta någon i styrelsen för mer information. 

Vi vill också passa på att be dig som inte cyklar regelbundet att flytta ner din cykel från cykelrummet eller gården till källaren. Det är väldigt trångt och svårt att hitta plats som det är nu. 

Dagordning och årsredovisning till årsstämman

2018-04-27

Välkommen till årsstämman den 16 maj, kl 19:00, Stora Skuggans värdshus. Dagordning och årsredovisning finns bilagda. 

Årsstämma den 16 maj

2018-02-23

Onsdagen den 16 maj  är det ordinarie föreningsstämma för alla i föreningen. En formell kallelse med dagordning, tid och plats kommer att skickas ut senast 2 veckor före stämman.

Nu kan du lämna motioner till styrelsen, som kommer att tas upp på stämman. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 31 mars 2018. e-posta motioner till brffiskartorpet@gmail.com eller skicka till alternativt lämna i föreningens brevlåda. Adressen är Brf. Fiskartorpet, Slåttervallsgatan 9  155 44 Stockholm

Så här skriver du en motion:

Skriv enkelt och kortfattad

- Rubrik

- Vad du vill att föreningen ska göra

- Syftet (motivering)

- Förslag till beslut

- Avsluta med namn och underskrift

Skärpning

2018-02-20

Man blir ledsen när man ser allt bråte på golvet i återvinningsrummet. Man blir ledsen när medlemmar i vår föreningen inte kan respektera våra enkla regler. Nyligen gjorde vi iordning i rummet och fräschade upp golven och satte in nya kärl och hoppades på att få en nystart. Men det hjälpte tydligen inte. Även om grovsoporna bara kommer från ett eller ett par hushåll, så drabbar det oss alla. Varje gång någon slänger grovsopor i återvinningsrummet måste vi beställa en extra hämtning. Kostnaden för det är 1 600 kronor per gång. Och det är våra gemensamma pengar det handlar om – dina och mina. Låt oss alla hjälpas åt att hålla rent och snyggt i återvinningsrummet. Apropå nedskräpning, var snäll och lägg inte reklamblad och lokaltidningar i trapphuset. Släng de nedkastet för tidningsåtervinning på gården. 

 

Namnen inlagda i porttelefonen

2018-02-03

Alla namn är nu registrerade i porttelefonerna. Namnen  är kopplade till de telefonnummer som du tidigare uppgett. När du blir uppringd, tryck på 5 på telefonen om du vill öppna. Prova så att det fungerar. 

Rött snöre på din cykel

2017-12-18

Nu har alla cyklar i cykelrummen märkts upp med ett rött snöre. Senare i vår kommer vi att forsla bort de cyklar som fortfarande har snöret kvar. Ta alltså bort snöret från din cykel om du vill behålla den. 

 

Trångt i cykelrummet

2017-12-01

Det är trångt i cykelrummen på gården. Om du inte använder cykeln ofta, så ställ ner den i källaren. Idag är det svårt för dem som cyklar dagligen att hitta lediga platser. De flesta cyklarna verkar inte användas frekvent. Det finns utrymme framför allt i cykelrummet vid Slåttervallsgatan.

Utrensning av cyklar

2017-12-01

Eftersom vi tror att det finns ett antal övergivna cyklar i våra cykelrum kommer vi att genomföra en utrensning. Under december kommer vi att märka upp alla cyklar med röda band. När du ser det, ta bort det från din/era cykel (ar). Under våren kommer vi att forsla bort de cyklar som fortfarande har rött band.

Andrahandsuthyrning kräver godkännande

2017-12-01

På förekommen anledning vill vi påminna om att andrahandsuthyrning inte är tillåten utan styrelsens medgivande enligt föreningens stadgar. På vår hemsida under ”Bostaden” hittar du de skäl som godkänns för att hyra ut samt blankett som ska lämnas till styrelsen i god tid för godkännande.

Kontroll av temperatur

2017-12-01

Just nu genomför vi en temperaturkontroll i fastigheten genom att placera ut mätare i 16 slumpvis utvalda lägenheter. Vi har också ökat lägenheternas tillufttemperatur från 20 till 21 grader, vilket förhoppningsvis ska lösa problemet med att många tycker det är kallt i lägenheterna. Tycker du att det blir för varmt, så reglera det genom att skruva ner elementen. Detta måsta göras på alla element i lägenheten för att det ska få effekt. Temperaturen i lägenheten är en helhet.

Nya regler för inpasseringssystemet

2017-12-01

Det nya passersystemet är nu installeras och namnen i displayerna håller på att programmeras in med de telefonnummer ni lämnat. Namnen i displayen kommer att kunna ses mellan 06:00 och 22:00. Nattetid släcks alltså displayen för att undvika busringningar. Besökare efter 22 måste alltså ringa direkt till den man ska besöka. Vi kommer också att ta bort den allmänna koden i mitten på januari. Det innebär att endast taggen och telefon kommer att kunna användas i framtiden. Vi återkommer om detta.

Vi har också beslutat om att installera automatiska dörröppnare i våra fyra entrédörrar.

 

Återvinningsrummet sanerat

2017-12-01

Återvinningsrummet är nu sanerat och upprustat. Vi har även ökat hämtningsfrekvensen, så nu måste vi alla hjälpas åt att följa våra regler för sortering och hålla rummet snyggt och rent. Tyvärr har konditoriet problem med sin hämtning, men de hoppas få ordning på det inom kort.

Stabil ekonomi tillåter sänkt månadsavgift

2017-12-01

Det är nu två år sedan vi medlemmar övertog hela ansvaret för vår förening och därmed också den fastighet som vi äger. Sedan dess har ett viktigt arbete för styrelsen varit att följa den ekonomiska plan som togs fram 2014. Vi fick tidigt en bild över att ekonomin är god, men vi har ändå varit måna om att beakta försiktighet i våra beslut och bedömningar.

Stabil ekonomi

Styrelsen har nu gjort en analys över intäkter och kostnader för de närmaste tre åren. Den visar på en stark och stabil ekonomi och kommer att ge ett tillfredställande överskott. Vi har även diskuterat detta med vår revisor, en extern revisor och vår ekonomiska förvaltare Agenta. Alla är överens om att föreningens ekonomi ser stabil ut och att vi har bra kontroll över både kostnader och intäkter de närmaste åren.

Månadsavgiften sänks

Styrelsen har därför tagit beslut att sänka månadsavgiften med 15 % från och med första januari 2018. Trots detta kommer vi även kunna öka amorteringen på våra lån. Månadsavgiften baseras på föreningens löpande gemensamma kostnader som fastighetsskötsel, reparationer, värme, sophämtning, administration och räntekostnader. Hur dessa faktorer förändras framöver är naturligtvis inget vi kan sia om idag, men inom överskådlig framtid ser det bra ut.

The new door opening system

2017-11-15

Today the new electronic door controlling system for the entrance doors was installed. You can use your new black tag and the same code as before until further notice. You can also create a new personal code, for example a code for your family. This code will work around the clock toghether with the tag.

Later this week you will be able to open the entrance door remotely with your phone. Visitors will be able to reach each individual  registered in the system. The entrance door can then be opened by pressing a key on your phone. More information to come. 

Så här funkar nya låssystemet

2017-11-15

Idag har det nya låssystemet installerats. Både brickan/taggen och vår kod fungerar. Första gången du använder taggen, följ instruktionerna på läsaren. Du uppmanas att ange ny kod. Här kan du ange en personlig kod, till exempel en kod för hela familjen. Din kod kommer att fungera tillsammans med taggen dygnet runt. 

Men tillsvidare fungerar även vår vanliga kod. Under veckan kommer namn och de telefonnummer du tidigare uppgivit att läggas in. Sedan kan besökare välja ett namn på displayen varpå personen blir uppringd och kan öppna dörren via telefonen. Mer information kommer

Återvinningsrummet öppnar på måndag

2017-10-29

På måndag eftermiddag, 30 oktober, öppnar vi återvinningsrummet igen. Då har färgen torkat och kärlen kommer att ställas in. Nu hoppas vi att alla kan hjälpa till att hålla det snyggt och fräscht.

Återvinningsrummet stängs för uppfräschning

2017-10-19

Under nästa vecka med början på tisdag den 24:e kommer vi börja en ordentlig sanering, rengöring och målning av återvinnings-rummet. Arbetet planeras pågå till fredag samma vecka. Rummet kommer att tömmas och låsas vilket innebär att det kommer att vara stängt från tisdag 24/10 till och med fredag 27/10. Eventuellt någon dag längre om färgen inte hunnit torka. Vi kommer också att se över kärl och tömmningsfrekvens för att anpassa rummet till den mängd och typ av avfall det är ämnat för.

 

Med de här åtgärderna hoppas vi nu att, en gång för alla, få ordning på återvinnings-rummet och att vi alla hjälps åt att hålla ordning genom att respektera och följa de regler vi har för vad som får läggas in där.

 

 

Dags att byta låstaggarna

2017-10-15

I början av november räknar vi med att bli klara med det nya mobilbaserade låssytemet till entrédörrarna. För att det ska fungera behöver du byta ut dina blå taggar. Måndag den 23:e och tisdag den 24:e oktober mellan kl 18:00 och 20:00 kan du komma och lämna dina gamla taggar och kvittera ut nya. Vi finns i gästlägenheten, Slåttervallsgatan 13, 1 trappa. Välkommen

(Om du inte har möjlighet att komma, kontakta styrelsen: brffiskartorpet@gmail.com)

Det här gäller för balkongskydd

2017-09-12

Vi vill göra dig uppmärksam på vad som gäller för balkongskydd och markiser. Under rubriken Balkonger uteplats i menyn till vänster finns information om vilken sort som gäller. Fabrikatet heter Sandatex. Färg 0986-15 grå. Vi ber er som har avvikande balkongskydd att respektera våra regler och byta till det rätta tyget. Ta en titt på gården så ser du att helheten är viktig.

Nu byter vi inpasseringssystemet

2017-09-08

Under september kommer Låscentrum att installera vårt nya port- och inpasseringssystem. Arbetet planeras vara klart i början av oktober. Syftet är att förenkla för besökare och samtidigt öka vår säkerhet, bland annat genom att inte behöva lämna ut portkoden i onödan. Vi byter ut de läsare som sitter vid entréerna till displayer med våra namn. Besökare kan via namnet ringa upp den de söker och bli insläppta genom att vi öppnar via telefonen. Portkoden behöver alltså inte lämnas ut. Var restriktiv med att lämna ut den. Nuvarande portkod kommer att fungera som vanligt till 31/10. För att öka säkerheten kommer vi ha portkod nattetid (ex.23-06) och då i kombination med taggen. För ytterligare säkerhet kommer displayerna vara nedsläckta nattetid. Besökare måste då ha telefonnumret till den man söker. Innan systemet tas i bruk ska vi byta ut våra blå taggar. Vi återkommer i slutet av denna månad om hur det ska ske rent praktiskt.

 

Hissrösten sänks

2017-09-08

Styrelsen har undersökt några av de motioner som behandlades på årsmötet i maj. Det inkom en motion om att ta bort rösten i hissarna. Rösten är till för personer med nedsatt syn vilket innebär att vi anser den ska finnas kvar. Vi har dock kontaktat Kone som ska sänka ljudnivån vid nästa servicetillfälle. En annan motion handlade om att placera soffa eller stol i entréerna. En sådan installation skulle kräva förankring i golv eller vägg. När vi tittat närmare på det så finns det inte enligt vår bedömning inte plats för det.

Bokning av gästlägenheten

2017-09-08

Gästlägenheten är väldigt mycket bokad. Det är bra att den utnyttjas, men det innebär också en hel del jobb för några av oss i styrelsen. Tänk på att boka endast via mail. Det är du som bokar om är ansvarig, inte den som bor där. Boka max 2 månader i förväg. Följ de regler som finns uppsatta. När fler har bokat så lottar vi och besked lämnas inom en månad. Vid Jul- och påskhelger delar vi upp. Läs mer under rubriken Gästlägenheten i menyn till vänster.

Uppfräschning i återvinningsrummet

2017-09-08

Nu ska vi göra en ordentlig satsning på återvinningsrummet i förhoppning om att få det snyggt och fräscht. Rummet och kärlen ska rengöras och vi hoppas kunna måla golvet så det blir lättare att rengöra. Kylskåpet som var tänkt som förvaring för konditoriets sopor kommer att tas bort och ersättas av två kärl för deras sopor. Kärl för pappersförpackningar, glas, metallförpackningar, mindre hårdplast, mjukplast och frigolit samt batterier och lampor kommer att finnas.

Låt oss nu hjälpas åt att hålla rummet i bra ordning. Det är enkelt om vi bara följer de instruktioner som gäller. Stora förpackningar och övrigt avfall måste var och en själva transportera till den återvinningsanläggning som finns närmast. Till exempel vid Roslagstull.  

Däckhotell

2017-08-29

Nu kan du förvara dina sommar- och vinterdäck i vår källare. Ett låst utrymme har gjorts iordning för däckförvaring. Däcken ska märkas upp med namn och telefonnummer samt datum. Utrymmet är begränsat, så först till kvarn gäller. Mejla Simon Trepp i styrelsen för intresseanmälan och mer information: simon.trepp@icloud.com

Så här bokar du gästlägenheten

2017-07-03

Om du vill boka gästlägenheten som vi har i fastigheten kontaktar du Peter Nilsson i styrelsen: bokning@brffiskartorpet.se. Du kan se när gästlägenheten är ledig genom att gå in i vänstermenyn under Gästlägenhet och bokning. Där kan du också läsa om villkoren. Avgiften är 400 kr per natt.

163

Karta

Kalender

Jun 2018
V Ti On To Fr
v22 123
v23 45678910
v24 11121314151617
v25 18192021222324
v26 252627282930

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion